ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INFOIL: "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INFOIL) & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΕΕΚ)

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Επιστημονική Συνάντηση
(πιλοτική επιμορφωτική/διερευνητική δράση του Προγράμματος INFOIL)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE–INFOIL προσκαλούν 32 εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης να συμμετάσχουν στην πιλοτική επιμορφωτική/διερευνητική δράση με θέμα : «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον. Μια Αειφόρος Σχέση Ζωής … » η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 09.30-17.00 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων (Παντελή Πρεβελάκη Αμπεριά, 28210-46505).

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το Πρόγραμμα ‘INFOIL’ από την επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος και στη συνέχεια στο πλαίσιο δύο τρίωρων βιωματικών εργαστηρίων θα ξεναγηθούν στο εκπαιδευτικό υλικό του με τίτλο «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον. Μια Αειφόρος Σχέση Ζωής … ».

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πακέτο που αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς φακέλους προσαρμοσμένους στις τρεις ζώνες του Δημοτικού Σχολείου (μικρή Α-Β τάξεις, μεσαία Γ-Δ τάξεις, μεγάλη Ε-Στ τάξεις). Το υλικό θα διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες του Νομού με την ευχή να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και να ληφθεί υπόψη στον ετήσιο εκπαιδευτικό του προγραμματισμό, καθώς αποσκοπεί στο ‘συνειδητοποιημένο φιλοπεριβαλλοντικά’ μελλοντικό πολίτη (καταναλωτή-παραγωγό).

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα είναι τυχαία με μοναδικό κριτήριο να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες. Οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την υποχρέωση να γράψουν μία αναστοχαστική εργασία μετά το σεμινάριο, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούν να καταθέσουν τις εναλλακτικές σκέψεις και προτάσεις τους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού πακέτου και το οποίο θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην επιστημονική ομάδα, συνεισφέροντας έτσι ενεργά στον επικείμενο ανασχεδιασμό και στη βελτίωσή του.

Για τη συμμετοχή τους στην επιμορφωτική και διερευνητική δράση θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20 ΩΡΩΝ από τους διοργανωτές φορείς.

Είσοδος ελεύθερη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@cretaadulteduc.gr.
Πληροφορίες: κ. Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός, μέλος του ΕΔΕΕΚ και της συγγραφικής ομάδας του Προγράμματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972013494

Με εκτίμηση,
* Δρ. Γεώργιος Α. Παπαδάκης, Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος INFOIL, Πολυτεχνείο Κρήτης

* Δρ. Ιωάννης Μετζιδάκης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

* Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ομάδας του Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον. Μια Αειφόρος Σχέση Ζωής … », Συντονίστρια Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INFOIL & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΕΕΚ)

(Πιλοτική επιμορφωτική/διερευνητική δράση του Προγράμματος INFOIL)

09.30-10.00 Προσέλευση
-Χαιρετισμός Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης
-Χαιρετισμός εκπροσώπου του Προγράμματος INFOIL
-Χαιρετισμός Συντονίστριας ΕΔΕΕΚ

10.00-10.45 Ολομέλεια Α:

«Πρόγραμμα INFOIL, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του»
(Πολυτεχνείο Κρήτης-Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων)

«Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος»

• ‘Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο: Άνθρωπος και Περιβάλλον ..μια συν-εξέλιξη’
(Ντρουμπογιάννη Χρύσα, Εκπαιδευτικός Β/θμιας-Μέλος ΕΔΕΕΚ)

• ‘Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού υλικού’
(Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός Αθμιας-Μέλος ΕΔΕΕΚ)

10.45 – 13.30 Εργαστήρια Α Κύκλος:

Ομάδα Α (16 ατόμων) : με κ. Χριστοφία Μπουντρογιάννη

Ομάδα Β (16 ατόμων): με κ. Χρύσα Τερεζάκη

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 13.30-14.00 (Μικρό γεύμα-καφές)

14.00 – 16.30 Εργαστήρια Β Κύκλος:

Ομάδα Α (16 ατόμων): με κ. Χρύσα Τερεζάκη

Ομάδα Β (16 ατόμων): με κ. Χριστοφία Μπουντρογιάννη

16.30-17.15 Ολομέλεια Β: Κλείσιμο Επιστημονικής Συνάντησης