ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

To Πρόγραμμα ‘ΔΙΑΠΟΛΙΣ’ και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων

Χανιά 04/11/2013
Αρ. πρωτ. 1817

Προς τους Διευθυντές/τριες, υποδιευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης

Θέμα: «Ηγεσία και δικτύωση»: Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας

Αξιότιμοι κύριοι/ -ες,

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση εργασίας με θέμα «Ηγεσία και δικτύωση σχολικών μονάδων», η οποία θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 – 13:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Φορείς διοργάνωσης είναι η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών» - Υποδράση 8.1 «Δικτύωση σχολείων» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ).

Σκοπός της Συνάντησης είναι να δείξει πώς ένα δίκτυο ή δίκτυα σχολείων, εκπαιδευτικών και διευθυντών, στελεχών και ερευνητών μπορούν να μετασχηματιστούν σε δίκτυα μάθησης που στηρίζουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των μάχιμων εκπαιδευτικών και παράλληλα συνδέουν τη θεωρία με την πράξη διαμορφώνοντας πρακτικές συμμετοχικής-συνεργατικής έρευνας.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε, αφού συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής που ακολουθεί, να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις diapolis-info-ath@lists.auth.gr / info@cretaadulteduc.gr, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο 2130 247974 (κ. Σοφία Φαντζίκου). Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης, ενώ με τη λήξη των εργασιών της συνάντησης θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Με την προσδοκία ότι οι υποχρεώσεις σας θα σας επιτρέψουν να συμμετάσχετε.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της υποδράσης 8.1

Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Η Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη
Εκπαιδευτικός-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων