ομαδα αυτομορφωσης και ερευνα δρασης

Το Πρόγραμμα 'Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτική Ηγεσία' που αφορά στην επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών των νομών Χανίων και Ρεθύμνου (α και β κύκλος) διοργανώνει δύο τρίωρα εργαστήρια με θέμα "Έρευνα Δράσης: Από τη Θεωρία στην Πράξη" για τα μέλη της Ομάδας Αυτομόρφωσης-Επιμορφωτές του Προγράμματος.
Τα εργαστήρια λαμβάνουν χώρα τη Δευτέρα 04/11/2013 και τη Δευτέρα 11/11/2013 από τις 17.30 έως τις 20.30 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

Προσκεκλημένη Συντονίστρια Εργαστηρίων: κα. Κατσαρού Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Τμήμα ΦΚΣ Πανεπιστημίου Κρήτης