ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Tο Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ)
σε συνεργασία με το Δημ. Σχολείο Παζινού
Διοργανώνουν τη Β΄ Ενότητα του βιωματικού Σεμιναρίου/Εργαστηρίου «Γονείς- Παιδί -Σχολικό Περιβάλλον»-Γέφυρες επικοινωνίας για γονείς μαθητών Α/θμιας εκπ/σης με θέμα «Σχέσεις γονέα- παιδιού (2)». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 16.30-19.00 στο Δημ. Σχολείο Παζινού.
Η β’ ενότητα του σεμιναρίου θα έχει ως επίκεντρο τη βελτίωση της σχέσης γονέα- παιδιού, μέσα από την εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας.
Μεθοδολογία: Μέσα από την τεχνική του διαλόγου, τη δυναμική της ομάδας, τον αναστοχασμό και τις ενεργητικές τεχνικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους, να αλληλεπιδράσουν δυναμικά και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις με σκοπό το μετασχηματισμό παγιωμένων στάσεων και πρακτικών τους.
Εκπαιδεύτριες Σεμιναρίου
Μιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Δράσης του ΕΔΕΕΚ
Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός, μέλος του ΕΔΕΕΚ
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση του σχολείου τηλέφωνο:28210 63500. Δεκτοί θα γίνουν 24 γονείς, με σειρά προτεραιότητας στους συμμετέχοντες από την α’ ενότητα του σεμιναρίου. Είσοδος ελεύθερη.