ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ

Tο Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ)
σε συνεργασία με το Δημ. Σχολείο Παζινού
Διοργανώνουν την Γ΄ Ενότητα του βιωματικού Σεμιναρίου/Εργαστηρίου «Γονείς- Παιδί -Σχολικό Περιβάλλον»-Γέφυρες επικοινωνίας για γονείς μαθητών Α/θμιας εκπ/σης με θέμα «Τι μας χωρίζει τι μας ενώνει;» (3) (www.cretaadulteduc.gr). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου και ώρα 16.30-19.00 στο Δημ. Σχολείο Παζινού.

Στόχοι του σεμιναρίου
• Η ανάπτυξη ενός γνήσιου διαλόγου με τους γονείς για τη δυναμική των σχέσεων των δύο συστημάτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τα παιδιά
• Η ανάδειξη σημείων σύγκλισης των δύο συστημάτων
• Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για γόνιμη συνεργασία
• Η ανάδυση επιθυμητών τρόπων που μπορούν να τους φέρουν κοντά στο σχολείο

Εκπαιδευτικές τεχνικές
Εργασία σε ομάδες, Παιχνίδια ρόλων, Καταιγισμός ιδεών, Εννοιολογικοί χάρτες Αφηγηματικές τεχνικές, Μελέτη Περίπτωσης, Ολομέλειες, Αναστοχασμός

Εκπαιδεύτριες Σεμιναρίου
Μιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Δράσης του ΕΔΕΕΚ
Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός, μέλος του ΕΔΕΕΚ

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου στη διεύθυνση του σχολείου τηλέφωνο: 28210 63500. Δεκτοί θα γίνουν 24 γονείς, με σειρά προτεραιότητας στους συμμετέχοντες από την α’ και β’ ενότητα του σεμιναρίου. Παρακαλούνται οι γονείς που συμμετείχαν στις δύο προηγούμενες φάσεις του σεμιναρίου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διεύθυνση του σχολείου. Είσοδος ελεύθερη.