ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία στο επίσημο site του ΕΟΠΠΕΠ:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-education...