ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

διοργανώνει

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

με θέμα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014
Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy*
Δ/νση Πέλικα και Σπάρτης 1, Αθήνα/ Μαρούσι

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, φορέας εξειδικευμένος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων( www.adulteduc.gr ) διοργανώνει Ημερίδα, που απευθύνεται:
 στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 σε όσους ερευνούν και διδάσκουν εκπαιδευτικά ζητήματα,
 σε όσους σπουδάζουν σε αυτό το πεδίο.

Στόχος

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες πρακτικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν στη σχολική εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία μέσα σε σχολεία, σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιστημών της αγωγής, σε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων κ.ά. Ειδικότερα, στόχος είναι η ανάπτυξη προβληματισμού και η συζήτηση που αφορούν στα εξής ζητήματα:

 Σύγχρονες, βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
 Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και συσχέτισή της με το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο.
 Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές μέσα από τις οποίες αναπτύσσονται οι οριζόντιες ικανότητες των μαθητών, όπως είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα.
 Διεργασία του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών επάνω στο έργο τους.

Πρόγραμμα της Ημερίδας

8.30 - 9.15 Προσέλευση συνέδρων – Εγγραφές

9.15 - 9.30 Εναρκτήρια Ομιλία: Διαδικασίες και χαρακτηριστικά ποιότητας στις διδακτικές προσεγγίσεις
- Χ. Αναστόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

9.30 – 10.45 Οι ρητές και λανθάνουσες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών
- Δ. Βεργίδης, Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
- Συζήτηση

10.45 – 11.15 Διάλειμμα

11.15 – 14.15 Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια:

• Πρακτικές εφαρμογές για την ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων των μικρών παιδιών: το παράδειγμα της σφαιρικής αντίληψης
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας]
- Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
- Ελένη Παπαδάκου, MA Education Early Years

• Διερευνώντας τις αντιλήψεις μας για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στο Δημοτικό
- Σοφία Καλογρίδη, Σχολική Σύμβουλος

• Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδακτική πράξη του Δημοτικού σχολείου
- Γεωργία Μέγα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών

• Η αξιοποίηση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας: μεθοδολογική προσέγγιση και λειτουργικότητα
- Γιάννης Βρεττός, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου των Φιλολόγων για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών
Επιστημονική Επιμέλεια:
- Βασιλεία Καλοκύρη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
- Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Παρουσίαση Εργαστηρίου: Βασιλεία Καλοκύρη

• Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων των μαθητών
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους διδάσκουν Πληροφορική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
- Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τη χρήση ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Χαράλαμπος Μουζάκης, Δρ. Παιδαγωγικής Αξιοποίησης Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση
[Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους διδάσκουν ξένες γλώσσες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
- Νίκος Σηφάκις, Αν. Καθηγητής Διδακτικής της Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

• Μία καινοτόμος πρακτική για τη διδασκαλία τεχνικού μαθήματος στα ΕΠΑΛ
- Ιάκωβος Καρατράσογλου, μηχανικός- εκπαιδευτής ενηλίκων
- Βλάσης Κουτσούκος, Καθηγητής Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

• Καινοτομικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
- Βασίλης Κουλαϊδής, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αρχιτεκτονική κληρονομιά. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων και Projects με αφορμή κείμενα των Άρη Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Πικιώνη
- Βιβή Βασάλα, Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

14.15 – 15.00 Γεύμα

15.00 – 16.00 Παρουσιάσεις Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster)

16.00 – 18.00 Παράλληλες Συνεδρίες:

• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και συνεργατικότητας
- Α. Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Δ. Βαϊκούση, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
- Συζήτηση

• Η εκπαιδευτική βιογραφία ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών
- Γ. Κουλαουζίδης, Καθηγητής- Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Κ. Παζιώνη, Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων
- Συζήτηση

Επιστημονική Επιτροπή
Χ. Αναστόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
Δ. Βεργίδης, Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ. Βρεττός, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θ. Καραλής, Αν. Καθηγητής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ
Η δήλωση συμμετοχής και η πληρωμή του κόστους της Ημερίδας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε https://docs.google.com/forms/d/1BbpI5khaZR40tqTxxZR5UxgjDW7ghIZJbds2paZ... (αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει με CTRL+ΚΛΙΚ, κάνετε copy-paste)
.
Για την πληρωμή δείτε παρακάτω τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Εθνική Τράπεζα:146/29607533 ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας.
Ή
Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας.

Πληροφορίες: 2106012297 και 6979724757

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Λ. Κηφισίας 129 / 11524 Αθήνα
WEBSITE: www.adulteduc.gr
E-MAIL: adulteduc2@gmail.com
Τηλ. 2106012297

*Ευχαριστούμε την OTEΑcademy για την υποστήριξη της Ημερίδας.