2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών

2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο

Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών

‘Κρήτη-Χανιά 2016:
Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’
Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη & Συνοχή

03-05 Ιουνίου 2015

Το e-Επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» & το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ)

σε συνεργασία με

 το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΚΣ) & το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΑΡΧΜΗΧ)
 το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE LAB),

σε συνδιοργάνωση με

την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ & τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας N. Χανίων

Χανιά, 14/12/2015

Αναλυτικά η πρώτη ανακοίνωση

2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών‘Κρήτη-Χανιά 2016.Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ:Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη και Συνοχή' (Πνευματικό Κέντρο Χανίων 3, 4 και 5 Iουνίου 2016).

Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων TUC TIE Lab) και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, τους Δήμους Χανίων (ΚΔΒΜ) και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων διοργανώνουν επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ. Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη και Συνοχή».

Η προβληματική του συνεδρίου

Η περιφερειακή μας κοινότητα και η πόλη μας τον καιρό της κρίσης έχουν να απαντήσουν σε κρίσιμα ζητήματα [κοινωνικού αποκλεισμού, άνισων ευκαιριών στην εκπαίδευση, συνεχόμενες εξελισσόμενος κόσμος (χωρο-χρόνος) με συνέπειες στη ζωή των πολιτών, κοινωνικοοικονομική αστάθεια, κρίση αξιών κ.ά]. Εντούτοις, η δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνει να εξαρτάται, να σχεδιάζεται και να επιβάλλεται «από τα πάνω» (top down) δίχως να λαμβάνονται υπόψη η ανομοιογένεια και η ιδιαιτερότητα της τοπικής περιοχής. Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπάρχουσες δομές (αυτοδιοικητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές κλπ), παρότι συχνά επιδεικνύουν σημαντική δραστηριοποίηση, χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία κι αποσπασματικότητα, συχνά δρουν αλληλοεπικαλυπτόμενες-ανταγωνιστικά, δίχως ενδιαφέρον για τον έλεγχο του αποτελέσματος του παραγόμενου έργου τους. Η πρακτική τους διακρίνεται από έλλειψη κατεύθυνσης, δικτύωσης, συνέργειας και κουλτούρας συνεργασίας, με έμφαση στην περιφρούρηση ενός ανταγωνιστικού εργασιακά -όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικού- μικρόκοσμου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, έχουν ως αποτέλεσμα η τοπική κοινότητα να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών της. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει στη σύγχρονη εποχή μοιάζει να είναι το να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση «από τα κάτω» (bottom up) μίας ‘άλλης’ νοοτροπίας, αυτής της ενεργητικής συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των ίδιων των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου.
Αυτά ήταν και τα πορίσματα του πρώτου καρπού της Συνεργασίας (ΕΔΕΕΚ-Περιφέρειας κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των Δήμων Νομού Χανίων), δηλαδή, του 1ου Πανελλήνιου-Περιφερειακού Συνεδρίου Δια Βίου Μάθησης «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές Προοπτικές για τη Δια Βίου Μάθηση την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών» [(Χανιά 12-14 /06/2015) 2ο και 3ο Στρογγυλό τραπέζι: Συζήτηση με τους φορείς και τους εκπροσώπους των θεσμών] (*1)

(*1: Συζήτηση με Δημάρχους Ν. Χανίων: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=887, Συζήτηση με Αυτοδιοικητικά Στελέχη Ν. Χανίων http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=823, Συζήτηση περί Δια Βίου Μάθησης, εκπαιδευτικής πολιτικής κι επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών http://cretaadulteduc.gr/blog/?cat=)

Σκοπός του συνεδρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοί και θα κατατεθούν ιδέες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης.
Σκοπός του συνεδρίου, προφανώς πέρα από την ανάδειξη-καταγραφή των τοπικών αναγκών και μία πρώτη αποτίμηση του παραγόμενου έργου, είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και των θεσμών που τις στηρίζουν-εφαρμόζουν-διαχέουν σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνίας. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις-παραδείγματα-καλές πρακτικές από την Περιφέρεια της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάδειξη ενός Δικτύου Μάθησης ανθρώπων που κατανοούν το ρόλο και τις αρχές του Ανθρωπισμού και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως κρίσιμους παράγοντες για τη συνοχή και την ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας που μαθαίνει Δια Βίου.
Καταληκτικά, με το Συνέδριο επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός Δικτύου φορέων για την Δια Βίου Μάθηση στην Περιφέρεια της Κρήτης, ενός τόπου που ενίοτε πρωτοπορεί παράγοντας Πολιτισμό και Κοινωνική Καινοτομία.

Στόχοι του Συνεδρίου

• Να αναδειχθούν υπαρκτά προβλήματα (τοπικές ανάγκες) που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και να διαμορφωθεί ένας πρώτος χώρος διαβούλευσης, επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου με έμφαση στην μύηση μιας κοινής γλώσσας με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων –ικανοποίηση των αναγκών (πρωτοβουλία-συνεργασία-αποδοχή-δικτύωση),
• Να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ρόλου των ενεργών πολιτών ως κοινοτικών εμψυχωτών (εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί εμψυχωτές, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και απλοί πολίτες) προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του συμμετοχικού σχεδιασμού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,
• Να αναδειχθούν καλές πρακτικές φορέων του τόπου και να θεμελιωθεί η αναγκαιότητα για μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στην τοπική κοινότητα μέσω της Δια Βίου Μάθησης (αναγκαιότητα για συντονισμένη δράση και συνέργειες, ενισχυμένης επιπρόσθετα με νέα τεχνογνωσία) καθώς και ανάγκη αξιοποίησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δομών (ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΠΑΠΕ, κ.α)

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον/την ενδιαφέρει η κατανόηση των δυνατοτήτων της Περιφερειακής Κοινότητας, της Δια Βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του ρόλου της Δικτύωσης για την δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής σε επίπεδο Πόλης.

Υποβολή αιτήσεων-εισηγήσεων/εργαστηρίων και δημοσίευση πρακτικών- Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν για κρίση τις προτάσεις συμμετοχής τους (αναφορικά με εισήγηση ή εργαστήριο) στο συνέδριο (περίληψη 250 λέξεων), σχετικές με τη θεματολογία του. Όλες οι εισηγήσεις, διάρκειας 15 λεπτών και τα επιμορφωτικά σενάρια των εργαστηρίων διάρκειας 90 λεπτών θα αποτελέσουν μέρος των πρακτικών του συνεδρίου και θα φιλοξενηθούν ως δημοσιεύσεις στα επόμενα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού (αυστηρά έως 10 σελίδες: Τimes New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, διάστιχο 1,5).
Οι περιλήψεις υποβάλλονται μέχρι 15/02/2016. Στη συνέχεια εξετάζονται από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και οι υποψήφιοι εισηγητές ενημερώνονται για την έγκριση της εισήγησής τους έως 15 Μαρτίου. Οι ολοκληρωμένες-τελικές εισηγήσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στη συντακτική-επιστημονική επιτροπή αυστηρά μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Αυτές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συγγραφής που ορίζονται στο δικτυακό χώρο του e-επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» http://cretaadulteduc.gr/blog/?page_id=786. Η δημοσίευση θα ακολουθήσει στα τεύχη 18, 19, 20 κλπ του e-επιστημονικού περιοδικού τα οποία θα τρέξουν ως θεματικά τεύχη πριν τη λήξη του 2016.

Το σύνολο των συγγραφέων, οι εισηγήσεις ή τα εργαστήρια των οποίων θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πάρουν την ‘Βεβαίωση ως Εισηγητές’ ή ως ‘Εμψυχωτές Εργαστηρίου του Συνεδρίου’ και, ταυτόχρονα, ‘Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο’ εφόσον το παρακολουθήσουν στο σύνολό του. Οι λοιποί συμμετέχοντες-επισκέπτες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν ‘Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο’.

Συμμετοχή και εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, καθώς το ΕΔΕΕΚ και όλοι οι συνδιοργανωτές (αυτοδιοικητικοί-εκπαιδευτικοί-πολιτισμικοί φορείς) κρίνουν απολύτως απαραίτητο το σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση του συνόλου του πληθυσμού των πολιτών του τόπου.

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να μπορεί να τηρηθεί στοιχειωδώς η ακόλουθη δομή:

(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις
1. Βασικές φιλοσοφικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
2. Περί Δημοκρατίας και Κοινοτικής Ενδυνάμωσης,
3. Κοινωνική κι εκπαιδευτική πολιτική σε Αυτοδιοικητικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
4. Εκπαίδευση, κατάρτιση, πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων,
5. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ως πολιτισμικών και κοινωνικών εμψυχωτών (Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Περιβάλλον-Οικολογία κλπ),
6. Ενδυνάμωση/Πρόσβαση Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) (Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση-άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, γυναίκες, νέοι κλπ),
7. Κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα,
8. Άσκηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
9. Συμμετοχική Έρευνα Δράσης-Θεμελιωμένη Θεωρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση,
10. Νέες τεχνολογίες-Δίκτυα Μάθησης-Έξυπνες/Πράσινες/Δημιουργικές/Μανθάνουσες κλπ Πόλεις,
11. Συμμετοχική-Κριτική Εκπαίδευση-Διαβούλευση και Συμμετοχικός Σχεδιασμός,

(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων (ΚΔΒΜ)-Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακών Ενοτήτων (ΚΕΚΑΠΕ).
Εμπειρίες και μελέτες περίπτωσης εφαρμογής δράσεων Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης και της Ελλάδας.

(Γ). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Παραρτήματά τους.
Περιπτωσιακές μελέτες διαχείρισης εμπειριών-κρίσεων, εφαρμογής δράσεων-δραστηριοτήτων ως καλών πρακτικών.

(Δ). Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς. Πολιτιστικές υποδομές/αστικό περιβάλλον.
Περιπτωσιακές μελέτες διαχείρισης εμπειριών-κρίσεων, εφαρμογής δράσεων-δραστηριοτήτων ως καλών πρακτικών.

(Ε) Κατάθεση εμπειριών (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και στελεχών) των ανωτέρων δομών.

Άλλο (;) Προσθέτετε και συμπληρώνετε ελεύθερα: …
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει, εκτός από Εισηγήσεις, Στρογγυλά Τραπέζια με διακεκριμένους επιστήμονες και Βιωματικά Εργαστήρια (Ευαισθητοποίησης μέσω Τέχνης, Διαβούλευσης -Ανάληψης Δράσης/Συμμετοχικού Σχεδιασμού).

Βιωματικά Εργαστήρια τύπου (Ι) & τύπου (ΙΙ)

Ενδεικτικές κατευθύνσεις εργαστηρίων τύπου (Ι)
Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως εργαστήρια τέχνης είναι να απελευθερώσουν τη φαντασία και τα συναισθήματα των ατόμων εμπλέκοντάς τα με όλες τους τις αισθήσεις σε μία ολιστική εμπειρία επικοινωνίας και μάθησης.
(Ι) 1. Εργαστήριο Θεάτρου του καταπιεσμένου, εκπαιδευτικού δράματος, θεατρικού παιχνιδιού
(Ι) 2 Εργαστήριο Χορού και κίνησης,
(Ι) 3 Εικαστικό εργαστήριο,
(Ι) 4 Μουσικο-θεραπευτικό Εργαστήριο,
(Ι) 5 Κινηματογράφος/video art

Προσθέτετε και συμπληρώνετε ελεύθερα : …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ενδεικτικές κατευθύνσεις εργαστηρίων τύπου (ΙΙ)
Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως ομάδες εργασίας ενεργών πολιτών είναι εστιάζοντας σε προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (μελέτες περίπτωσης-επίλυση προβλήματος) και μέσω αυτών να πραγματοποιηθεί «ενεργητικός διάλογος-συμμετοχική διαβούλευση-σχεδιασμός» προκειμένου τα άτομα να ασκηθούν στην εν λόγω μέθοδο, ενώ παράλληλα να αναδειχθούν πιθανές σκέψεις και προτάσεις οι οποίες εν συνεχεία μπορούν να προκαλέσουν δυνητικά δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον τόπο.
(ΙΙ) 1. Καλλιτεχνική δημιουργία στην πόλη-Διασύνδεση των πολιτιστικών δομών,
(ΙΙ) 2. Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες-Προσβασιμότητα (τοπική κοινότητα και αστικό περιβάλλον ή Ενσωμάτωση ΕΚΟ στην Κοινότητα),
(ΙΙ) 3. Η προβολή της «ταυτότητας» του τόπου μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (πολιτισμός-τουρισμός),
(ΙΙ) 4. Άσκηση στις δεξιότητες του ερευνητή που ερευνά το έργο του
Προσθέτετε και συμπληρώνετε ελεύθερα: …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πληροφορίες-
Για απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@cretaadulteduc.gr
(Γραμματεία ΕΔΕΕΚ), καθώς και στους:

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Πρόεδρος-Συντονίστρια Α του Συνεδρίου (Tel.: 6972669166, E-mail: xterezaki@gmail.com).

Δρ. Ελένη Κατσαρού, Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), Αντιπρόεδρος-Συντονίστρια Β του Συνεδρίου (Katsarou@uoc.gr )

Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Επικ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΡΧΜΗΧ), Αντιπρόεδρος- Συντονιστής Β του Συνεδρίου (kugrinis@gmail.com )

Επίσης στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
URL: http://cretaadulteduc.gr/blog/, https://www.cretaadulteduc.gr,