3η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δια Βίου Μάθησης-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης "Κρήτη-Χανιά, 2016"

Με Στρογγυλά τραπέζια Χανιά, 31/03/2016, Αρ. Πρωτ: 13/16

Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ.Κ)

‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’
Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη & Συνοχή

Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων TUC TIE Lab) και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ.Κρήτης), την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, τους Δήμους Χανίων-Πλατανιά-Κισάμου-Αποκορώνου, το Εργαστήριο της Ιστορίας της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο ΔΒΜ με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ. Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη και Συνοχή».

Η προβληματική του συνεδρίου

Η περιφερειακή μας κοινότητα και η πόλη μας τον καιρό της κρίσης έχουν να απαντήσουν σε κρίσιμα ζητήματα [κοινωνικού αποκλεισμού, άνισων ευκαιριών στην εκπαίδευση, συνεχόμενες εξελισσόμενος κόσμος (χωρο-χρόνος) με συνέπειες στη ζωή των πολιτών, κοινωνικοοικονομική αστάθεια, κρίση αξιών κ.ά]. Εντούτοις, η δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνει να εξαρτάται, να σχεδιάζεται και να επιβάλλεται «από τα πάνω» (top down) δίχως να λαμβάνονται υπόψη η ανομοιογένεια και η ιδιαιτερότητα της τοπικής περιοχής. Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπάρχουσες δομές (αυτοδιοικητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές κλπ), παρότι συχνά επιδεικνύουν σημαντική δραστηριοποίηση, χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία κι αποσπασματικότητα, συχνά δρουν αλληλοεπικαλυπτόμενες-ανταγωνιστικά, δίχως ενδιαφέρον για τον έλεγχο του αποτελέσματος του παραγόμενου έργου τους. Η πρακτική τους διακρίνεται από έλλειψη κατεύθυνσης, δικτύωσης, συνέργειας και κουλτούρας συνεργασίας, με έμφαση στην περιφρούρηση ενός ανταγωνιστικού εργασιακά -όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικού- μικρόκοσμου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, έχουν ως αποτέλεσμα η τοπική κοινότητα να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών της. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει στη σύγχρονη εποχή μοιάζει να είναι το να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση «από τα κάτω» (bottom up) μίας ‘άλλης’ νοοτροπίας, αυτής της ενεργητικής συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των ίδιων των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου.
Αυτά ήταν και τα πορίσματα του πρώτου καρπού της Συνεργασίας (ΕΔΕΕΚ-Περιφέρειας κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των Δήμων Νομού Χανίων), δηλαδή, του 1ου Πανελλήνιου-Περιφερειακού Συνεδρίου Δια Βίου Μάθησης «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές Προοπτικές για τη Δια Βίου Μάθηση την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών» [(Χανιά 12-14 /06/2015) 2ο και 3ο Στρογγυλό τραπέζι: Συζήτηση με τους φορείς και τους εκπροσώπους των θεσμών ]

Σκοπός του συνεδρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοί και θα κατατεθούν ιδέες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης.
Σκοπός του συνεδρίου, προφανώς πέρα από την ανάδειξη-καταγραφή των τοπικών αναγκών και μία πρώτη αποτίμηση του παραγόμενου έργου, είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και των θεσμών που τις στηρίζουν-εφαρμόζουν-διαχέουν σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνίας. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις-παραδείγματα-καλές πρακτικές από την Περιφέρεια της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάδειξη ενός Δικτύου Μάθησης ανθρώπων που κατανοούν το ρόλο και τις αρχές του Ανθρωπισμού και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως κρίσιμους παράγοντες για τη συνοχή και την ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας που μαθαίνει Δια Βίου.
Καταληκτικά, με το Συνέδριο επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός Δικτύου φορέων για την Δια Βίου Μάθηση στην Περιφέρεια της Κρήτης, ενός τόπου που ενίοτε πρωτοπορεί παράγοντας Πολιτισμό και Κοινωνική Καινοτομία.

Στόχοι του Συνεδρίου

• Να αναδειχθούν υπαρκτά προβλήματα (τοπικές ανάγκες) που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και να διαμορφωθεί ένας πρώτος χώρος διαβούλευσης, επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου με έμφαση στην μύηση μιας κοινής γλώσσας με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων –ικανοποίηση των αναγκών (πρωτοβουλία-συνεργασία-αποδοχή-δικτύωση),
• Να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ρόλου των ενεργών πολιτών ως κοινοτικών εμψυχωτών (εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί εμψυχωτές, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και απλοί πολίτες) προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του συμμετοχικού σχεδιασμού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,
• Να αναδειχθούν καλές πρακτικές φορέων του τόπου και να θεμελιωθεί η αναγκαιότητα για μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στην τοπική κοινότητα μέσω της Δια Βίου Μάθησης (αναγκαιότητα για συντονισμένη δράση και συνέργειες, ενισχυμένης επιπρόσθετα με νέα τεχνογνωσία) καθώς και ανάγκη αξιοποίησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δομών (ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΠΑΠΕ, κ.α)

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον/την ενδιαφέρει η κατανόηση των δυνατοτήτων της Περιφερειακής Κοινότητας, της Δια Βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του ρόλου της Δικτύωσης για την δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής σε επίπεδο Πόλης.

Υποβολή αιτήσεων-εισηγήσεων/εργαστηρίων και δημοσίευση πρακτικών- Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Προσοχή!
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου κάλεσαν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν για κρίση τις προτάσεις συμμετοχής τους (αναφορικά με εισήγηση ή εργαστήριο) στο συνέδριο (περίληψη 250-300 λέξεων), σχετικές με τη θεματολογία του. Όλες οι εισηγήσεις, διάρκειας 15 λεπτών και τα επιμορφωτικά σενάρια των εργαστηρίων διάρκειας 90 λεπτών θα αποτελέσουν μέρος των πρακτικών του συνεδρίου και θα φιλοξενηθούν ως δημοσιεύσεις στα επόμενα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού (αυστηρά έως 10 σελίδες: Τimes New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, διάστιχο 1,5).
Οι περιλήψεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 15/03/2016. Οι ολοκληρωμένες-τελικές εισηγήσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στη συντακτική-επιστημονική επιτροπή αυστηρά μέχρι τις 15 Μαϊου 2016. Αυτές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συγγραφής που ορίζονται στο δικτυακό χώρο του e-επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» http://cretaadulteduc.gr/blog/?page_id=786. Η δημοσίευση θα ακολουθήσει στα τεύχη 18, 19, 20 κλπ του e-επιστημονικού περιοδικού τα οποία θα τρέξουν ως θεματικά τεύχη πριν τη λήξη του 2016.

Το σύνολο των συγγραφέων, οι εισηγήσεις ή τα εργαστήρια των οποίων θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πάρουν την ‘Βεβαίωση ως Εισηγητές’ ή ως ‘Εμψυχωτές Εργαστηρίου του Συνεδρίου’ και, ταυτόχρονα, ‘Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο’ εφόσον το παρακολουθήσουν στο σύνολό του. Οι λοιποί συμμετέχοντες-επισκέπτες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν ‘Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο’.

Συμμετοχή και εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, καθώς το ΕΔΕΕΚ και όλοι οι συνδιοργανωτές (αυτοδιοικητικοί-εκπαιδευτικοί-πολιτισμικοί φορείς) κρίνουν απολύτως απαραίτητο το σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση του συνόλου του πληθυσμού των πολιτών του τόπου.

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

Οι θεματικές ενότητες τηρούν σε γενικές γραμμές την ακόλουθη δομή:

(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις
1. Βασικές φιλοσοφικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
2. Περί Δημοκρατίας και Κοινοτικής Ενδυνάμωσης,
3. Κοινωνική κι εκπαιδευτική πολιτική σε Αυτοδιοικητικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
4. Εκπαίδευση, κατάρτιση, πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων,
5. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ως πολιτισμικών και κοινωνικών εμψυχωτών (Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Περιβάλλον-Οικολογία κλπ),
6. Ενδυνάμωση/Πρόσβαση Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) (Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση-άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, γυναίκες, νέοι κλπ),
7. Κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα,
8. Άσκηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
9. Συμμετοχική Έρευνα Δράσης-Θεμελιωμένη Θεωρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση,
10. Νέες τεχνολογίες-Δίκτυα Μάθησης-Έξυπνες/Πράσινες/Δημιουργικές/Μανθάνουσες κλπ Πόλεις,
11. Συμμετοχική-Κριτική Εκπαίδευση-Διαβούλευση και Συμμετοχικός Σχεδιασμός,

(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων (ΚΔΒΜ)-Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακών Ενοτήτων (ΚΕΚΑΠΕ).
Εμπειρίες και μελέτες περίπτωσης εφαρμογής δράσεων Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης και της Ελλάδας.

(Γ). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Παραρτήματά τους.
Περιπτωσιακές μελέτες διαχείρισης εμπειριών-κρίσεων, εφαρμογής δράσεων-δραστηριοτήτων ως καλών πρακτικών.

(Δ). Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοί φορείς. Πολιτιστικές υποδομές/αστικό περιβάλλον
Περιπτωσιακές μελέτες διαχείρισης εμπειριών-κρίσεων, εφαρμογής δράσεων-δραστηριοτήτων ως καλών πρακτικών.
(Ε) Κατάθεση εμπειριών (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και στελεχών) των ανωτέρων δομών.

Βιωματικά Εργαστήρια τύπου (Ι) & τύπου (ΙΙ)

Ενδεικτικές κατευθύνσεις εργαστηρίων τύπου (Ι)
Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως εργαστήρια τέχνης είναι να απελευθερώσουν τη φαντασία και τα συναισθήματα των ατόμων εμπλέκοντάς τα με όλες τους τις αισθήσεις σε μία ολιστική εμπειρία επικοινωνίας και μάθησης.
(Ι) 1. Εργαστήριο Θεάτρου του καταπιεσμένου, εκπαιδευτικού δράματος, θεατρικού παιχνιδιού
(Ι) 2 Εργαστήριο Χορού και κίνησης,
(Ι) 3 Εικαστικό εργαστήριο,
(Ι) 4 Μουσικο-θεραπευτικό Εργαστήριο,
(Ι) 5 Κινηματογράφος/video art

Ενδεικτικές κατευθύνσεις εργαστηρίων τύπου (ΙΙ)

Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως ομάδες εργασίας ενεργών πολιτών είναι εστιάζοντας σε προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (μελέτες περίπτωσης-επίλυση προβλήματος) και μέσω αυτών να πραγματοποιηθεί «ενεργητικός διάλογος-συμμετοχική διαβούλευση-σχεδιασμός» προκειμένου τα άτομα να ασκηθούν στην εν λόγω μέθοδο, ενώ παράλληλα να αναδειχθούν πιθανές σκέψεις και προτάσεις οι οποίες εν συνεχεία μπορούν να προκαλέσουν δυνητικά δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον τόπο.
(ΙΙ) 1. Καλλιτεχνική δημιουργία στην πόλη-Διασύνδεση των πολιτιστικών δομών,
(ΙΙ) 2. Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες-Προσβασιμότητα (τοπική κοινότητα και αστικό περιβάλλον ή Ενσωμάτωση ΕΚΟ στην Κοινότητα),
(ΙΙ) 3. Η προβολή της «ταυτότητας» του τόπου μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (πολιτισμός-περιβάλλον-τουρισμός),
(ΙΙ) 4. Άσκηση στις δεξιότητες του ερευνητή που ερευνά το έργο του

Στρογγυλά τραπέζια
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει, εκτός από Εισηγήσεις και Βιωματικά Εργαστήρια, και πέντε (5) Στρογγυλά Τραπέζια:

1. Δημοκρατική εκπαίδευση «Η ΠΟΛΗ ΣΥΖΗΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ»
2. Εναλλακτική κοινωνική πολιτική «Η ΠΟΛΗ ΕΜΠΝΕΕΙ»
3. Οργανωσιακή κουλτούρα «Η ΠΟΛΗ «ΔΙΔΑΣΚΕΙ & ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ/ΜΑΘΑΙΝΕΙ…»
4. Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κατάρτιση στελεχών «Η ΠΟΛΗ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ»
5. Κατάρτιση Στελεχών-Στρατηγικός σχεδιασμός «Η ΠΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ & ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»

Στα στρογγυλά τραπέζια του συνεδρίου συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, κοινωνικοί ακτιβιστές και αυτοδιοικητικά στελέχη του τόπου.

1ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-FOCUS GROUP : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ … ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΚΟΠΟΣ: «Η ΠΟΛΗ ΣΥΖΗΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ»

Τον διάλογο συντονίζουν: κα. Koτρίκλα Βασιλική (Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ) - Δρ. Κατσαρού Ελένη

Συνομιλούν οι:
-Δρ Πέτρος Γοuγουλάκης (Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Αναπ. Καθηγητής Παν/μίου Στοκχόλμης-Παιδαγωγικό Τμήμα), Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
-Δρ. Ελένη Κατσαρού (Συμμετοχική Διερεύνηση, Ποιοτική Έρευνα, Έρευνα Δράσης, Επικ. Καθ. Παν/μίου Κρήτης)

• Μαρία Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος (Αντιδήμαρχος για το Παιδί του Δήμου Αθηναίων, Ανοικτά Σχολεία )
• Δημήτρης Ιμπραήμ (Υπεύθυνος Eκστρατειών Greenpeace, Eλληνικό Τμήμα)
• Αρχιμουσικός Νίκος Αθανασόπουλος (Mουσικός Διευθυντής της Chamber Symphony Orchestra (CSO, Eκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Υπ. Δρ. Δεληγιάννης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
• Δρ. Δημήτρης Γερμανός (Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ)
• Δρ. Ελένη Μωραϊτη (Εκπ/ση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εικαστικός Εθνικού επιμορφωτικού Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Πρ. Διδάσκουσα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δρ. Μάρκος Περράκης Ψυχολόγος-Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων, Μέλος ΕΔΕΕΚ & Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, (Εκπαιδευτικός Msc, ΠΕ70, Εκπαίδευση Ενηλίκων/PhD ΕΑΠ), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ

2ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ- FOCUS GROUP : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ… ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ
ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΚΟΠΟΣ: «Η ΠΟΛΗ ΕΜΠΝΕΕΙ»
Τον διάλογο συντονίζουν: Βαρβάρα Περράκη – Δρ. Κων/νος Αλκέτας Ουγγρίνης

Συνομιλούν οι:
• Γιάννης Καλπούζος, συγγραφέας, ποιητής και στιχουργός
• Δρ. Γιώργος Γρόλλιος (Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΤΔΕ)
• Νίκος Χρυσόγελος (Χημικός-Περιβαλλοντολόγος, Κοιν/σεπ ‘Άνεμος Ανανέωσης’), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Βαρβάρα Περράκη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δρ. Αμαλία Κωτσάκη (Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ιστορίας της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής)
• Φραγκάκης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων
• Αργυρώ Μπενάκη, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου
• Γιώργος Βαρουδάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Διευθυντής Πινακοθήκης Χανίων & Αθηνά Γιαννουλάκη, Προϊσταμένη Πινακοθήκης Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δρ. Κωνσταντίνος Ουγγρίνης (Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης) & Μαριάνθη Λιάπη (MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων ΠΚ (TUC TIE Lab), Συντονίστρια του Προγράμματος "Εκπαιδότοποι"), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Mιχάλης Μπονατάκης, Καρδιολόγος, (Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για θέματα Περιβάλλοντος)
• Δρ. Ελένη Μαράκη, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ)
• Δρ Ευαγγελία Κατέρη, Ψυχολόγος (MSc, PhD), (πρ. Συνεργάτης Ινστιτούτο Υγείας Του Παιδιού -Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιού κι Εφήβου Ρεθύμνου), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Στέλλα Αγιασμενάκη, Λαογραφικός όμιλος Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Γιώργος Κουκουράκης, Συνεργάτης του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» & Μαρκουλάκη Ρία, Μουσειοπαιδαγωγός, Ίδρυμα Ερευνών -Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Λεωνίδας Μανωλικάκης, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δρ. Μάρκος Περράκης, Ψυχολόγος-Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων, Μέλος ΕΔΕΕΚ

3ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ- FOCUS GROUP : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ … ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ: Η ΠΟΛΗ «ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ/ΜΑΘΑΙΝΕΙ…»

Τον διάλογο συντονίζουν: Γεώργιος Τερζάκης- Δρ. Γιώργος Μπαγάκης

Συνομιλούν οι:
• Δρ. Γιώργος Μπαγάκης (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ), Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Γεώργιος Τερζάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο)
• Γεώργιος Περικλειδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) & Εμμανουήλ Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο)
• Γιάννης Δαράκης, Διευθυντής Εσπερινού ‘ΕΠΑΛ’, Πλατανιά
• Μανόλης Μηλιαράκης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
• Στέλιος Ζερβάκης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
• Ευστάθιος Κοντογιάννης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου
• Εμμανουήλ Μπαρμπεράκης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου
• Δρ. Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων & Δρ Αθηνά Ντούλια, Σχολική Σύμβουλος Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Κων/να Κληρονόμου, Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπ/γών Ν. Χανίων, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χανίων & Νεκτάριος Πετράκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χανίων
• Δρ. Ανδρονίκη Σπαθαράκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης, Συντονίστρια δράσεων Κοινωνικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου
• Νίκος Παϊζης, Ερευνητής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, πρ. Συντονιστής Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση-Πολιτισμός», Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δημήτρης Μπράτης, πρ. Πρόεδρος ΔΟΕ, Αιρετός ΚΥΣΠΕ

4ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ- FOCUS GROUP : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (εκπαιδευτικών-πολιτιστικών-αυτοδιοικητικών) ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ … ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
ΣΚΟΠΟΣ: «Η ΠΟΛΗ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ»

Τον διάλογο συντονίζουν: Ζομπανάκη Κατερίνα-Μανόλης Αρχοντάκης- Δρ. Πέτρος Γουγουλάκης

Συνομιλούν οι:
• Ιωάννης Καπάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης, (Καθηγητής Σύμβουλος ΕΑΠ), Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης
• Γιούλος Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ
• Ζομπανάκη Κατερίνα, Marketing, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Παιδείας-Απασχόλησης κι Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μανόλης Αδοντάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Χανίων, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Φραγκάκης Μανόλης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Κωσταντίνος Φλουρής, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Περιφέρεια Κρήτης
• Κατερίνα Κουνελάκη, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων (ΔΟΚΟΙΠΠ)
• Άννα Τσίγκου, Σπουδές στην Εκπαίδευση (MSc), /Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (cand.Msc), Aντιπρόεδρος ΕΔΕΕΚ, Μαρία Μιχαήλ (Εκπαιδευτικός(MSc) /Γραμματέας Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ)
• Παναγιώτης Παϊζάκης, πρ. Υπεύθυνος Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά, Μέλος ΕΔΕΕΚ & Μανόλης Βεστάκης, πρ. Υπεύθυνος Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κισάμου
• Αριστείδης Στουρνάρας, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, «Ψυχόδραμα»
• Κουνελάκης Στέλιος, Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων
• Δρ. Αναστασία Ρέππα, (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΣΠΑΙΤΕ), Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ, Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Δικτύωση, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου), Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ

5ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ- FOCUS GROUP: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ των ΣΤΕΛΕΧΩΝ … ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ & ΛΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΠΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΚΟΠΟΣ: «Η ΠΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ & ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»

Τον διάλογο συντονίζουν: Παναγιώτης Σημανδηράκης - Δρ. Χρύσα Τερεζάκη

Συνομιλούν οι:
• Βασιλική Κοτρίκλα, Φιλόλογος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, MEd Διά Βίου Μάθηση, Στέλεχος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς- Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ
• Δρ. Κώστας Παπαδημητρίου, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
• Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ & Παναγιώτης Σημανδηράκης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχης ΔΒΜ Περιφέρειας Κρήτης, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Απόστολος Βουλγαράκης, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Αναστάσιος Βάμβουκας, Δήμαρχος Χανίων, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μαρινάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Ρεθύμνου, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Βασίλης Λαμπρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Αντώνης Ζερβός, Δήμαρχος Αγ. Νικολάου, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Γιάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Δήμου Πλατανιά, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Θεόδωρος Σταθάκης, Δήμαρχος Δήμου Κισάμου, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Δήμαρχος Δήμου Αποκορώνου, Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Περιφερειακός Σύμβουλος, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ιδιωτικού ΙΕΚ ‘Δέλτα’
• Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Διονύσου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης", Επίτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Γιώργος Τριανταφύλλου, Διευθυντής του Ιδιωτικού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ‘Kappa Studies’
• Δημήτρης Λειβαδιωτάκης, Managing Director, Hotelier, Χανιά
• Αντώνης Στεφανογιάννης, Διευθυντής Δημόσιου ΙΕΚ ‘Χανίων’
• Δρ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπ. Καθηγ. Παν/μιο Ιωαννίνων (Συνδικαλιστική Επιμόρφωση ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, Επιμόρφωση Αυτοδιοικητικών Στελεχών-Μεθοδολογία Έρευνας), Επίτ.Μέλος ΕΔΕΕΚ, Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, (Εκπαίδευση Ενηλίκων, PhD/ΕΑΠ)

ΕΠΙΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

• Βασιλική Κοτρίκλα-(Βασιλική Κοτρίκλα, Φιλόλογος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, MEd Διά Βίου Μάθηση, Στέλεχος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς- Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ.)
• Δημήτρης Ιμπραήμ (Υπεύθυνος Eκστρατειών Greenpeace, Eλληνικό Τμήμα)
• Δρ Πέτρος Γοuγουλάκης (Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Αναπ. Καθηγητής Παν/μίου Στοκχόλμης-Παιδαγωγικό Τμήμα)
• Dr Jane Thompson (Artist, Adult Education Researcher, Community Empowerment, ΝIACE, London) [Εξ Αποστάσεως]
• Νίκος Χρυσόγελος (Χημικός-Περιβαλλοντολόγος, Κοιν/σεπ ‘Ανέμος Ανανέωσης’)
• Υπ. Δρ. Δεληγιάννης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
• Μαρία Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος (Αντιδήμαρχος για το Παιδί του Δήμου Αθηναίων, Ανοικτά Σχολεία )
• Μαρία Δημοπούλου (M.ed., Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών, Συντονίστρια Τοπικού Δικτύου Σχολείων - "Αειφόρα Σχολεία στην Α' Αθήνας")
• Δρ. Γιώργος Γρόλλιος (Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΤΔΕ)
• Δρ. Δημήτρης Γερμανός (Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ)
• Δρ. Γιώργος Μπαγάκης (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
• Δρ. Αναστάσιος Εμβαλωτής (Συνδικαλιστική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων)
• Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου (Δικτύωση Κοινοτήτων, Ανθρώπινο Δυναμικό- Επικ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
• Δρ. Αναστασία Ρέππα, (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΣΠΑΙΤΕ)
• Δρ. Ελένη Κατσαρού (Πανεπιστήμιο Κρήτης-Συμμετοχική Εκπ/κή Έρευνα στην Πράξη-Έρευνα Δράσης)
• Δρ. Κωνσταντίνος Ουγγρίνης (Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης)
• Νίκος Παϊζης, Eρευνητής (Μαθηματικός ερευνητής, Κοινοτική Ενδυνάμωση-Συνδικαλιστική Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ )
• Γιώργος Γιούλος (Πρόεδρος Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ)
• Δρ. Ελένη Μωραϊτη (Εκπ/ση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εικαστικός Εθνικού επιμορφωτικού Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Πρ. Διδάσκουσα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών)
• Δρ. Χρύσα Τερεζάκη (Εκπ/ση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης )
• Δρ. Μάρκος Περράκης (Ψυχολόγος-Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων)
• Μαριάνθη Λιάπη (MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων ΠΚ (TUC TIE Lab), Συντονίστρια του Προγράμματος "Εκπαιδότοποι")
• Δρ. Αγγελική Τρικαλίτη, Συντονίστρια προγράμματος Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο -ΕΛΛΕΤ
• Δρ. Λάκης Κουρετζής (Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεατρική Αγωγή)
• Αρχιμουσικός Νίκος Αθανασόπουλος (Mουσικός Διευθυντής της Chamber Symphony Orchestra /CSO, Eκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων)
• Δρ. Ελένη Τσομπανάκη (Dance in Education-Community Dance Artist)

Επιστημονική Ομάδα του Συνεδρίου

• Κωνσταντίνος-Αλκέτας Oυγγρίνης, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
• Μιχάλης Χρηστάκης, (PhD, Eιδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης -Αυτοδιοίκησης (Γενικός Γραμματέας Δήμου Διονύσου), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Βαρβάρα Περράκη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
• Δημήτριος Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες (Msc)
• Γιώργος Βαρουδάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Διευθυντής Πινακοθήκης Χανίων & Αθηνά Γιαννουλάκη, Προϊσταμένη Πινακοθήκης Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Γαβριήλ Κουρής (Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά, Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.P.Adm)
• Σωτηρούδας Βασίλειος, Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19 Πληροφορική, (Med Εκπαίδευση Ενηλίκων)
• Παναγιώτης Σημανδηράκης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχης ΔΒΜ Περιφέρειας Κρήτης, Επιτ. Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Κωσταντίνος Φλουρής, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Περιφέρεια Κρήτης
• Κατερίνα Ζομπανάκη, Marketing, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Παιδείας-Απασχόλησης κι Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μιχάλης Μπονατάκης, Καρδιολόγος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για θέματα Περιβάλλοντος
• Γεώργιος Κουλαουζίδης, (PhD, Καθηγητής Σύμβουλος ΕΑΠ), Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης
• Αθηνά Ντούλια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, PhD), Σχολική Σύμβουλος Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
• Λεωνίδας Μανωλικάκης, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc in Manufacturing: Management and Technology, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
• Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Θεατροπαιδαγωγική, Παιχνίδι και εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ
• Ευαγγελία Κατέρη, Ψυχολόγος (MSc, PhD), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μάρκος Περράκης (Ψυχολόγος PhD, Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ασπασία Βασιλάκη, Νηπιαγωγός (MSc)
• Εμμανουήλ Κουναλάκης, Εκπαιδευτικός (MSc)
• Μαρία Μιχαήλ, Eκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc), «Ψυχολογία-Συμβουλευτική», Γραμματέας Συντονιστικού Συμβουλίου, ΕΔΕΕΚ
• Ελένη Χαλιούλια, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Σταματία Χαλιούλια (ΠΕ20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Ειρήνη Σπανάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, PhD) ΚΕΔΔΥ Ν. Ηρακλείου
• Μαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (MSc, υπ. Δρ), Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
• Άννα Τσίγκου, Σπουδές στην Εκπαίδευση (MSc), /Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (cand.Msc), Αντιπρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ
• Αθανάσιος Κατσαγκόλης, Eκπαιδευτικός (ΠΕ11, PhD, MSc). Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου & Λασιθίου,
• Ευγενία Θεοδότου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, MSc, PhD candidate στο ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ)
• Βασίλης Τσάφος, Επικ. Καθηγητής ΤΕΑΠΗ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ελένη Κατσαρού, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης
• Στέλλα Πλάτσκου, Σχολική Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Αγγλικής Ν. Χανίων
• Κατερίνα Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου, (Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Διοίκηση), Βοηθός Διευθύντρια Μέση Εκπαίδευση, Λέκτορας Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφος, Κύπρος
• Συμεών Νικολιδάκης, ΜΑ Φιλοσοφίας, MSc Management of Business, Innovation & Technology, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης
• Κυριάκος Γ. Κώτσογλου, Κλάδος-Ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (MSc, PhD) Γενικός Διευθυντής Ομίλου Επιχειρήσεων Caldera, Περιφερειακός Σύμβουλος
• Γιώργος Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτικός MSc, (PhD/cand Παν/μίου Αιγαίου), Διευθυντής Kappa Studies
• Δημήτρης Λειβαδιωτάκης, Managing Director, Hotelier «Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα Τουριστικά Επαγγέλματα»
• Πέτρος Χρισοστομίδης, ΠΕ70, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ Πατρών Τμήμα Ένταξης 10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
• Σοφία Τριαναταφύλλου, ΠΕ05 (Γαλλικής), Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΔΔΕ Μαγνησίας
• Σωτηρία Μαρτίνου, (Εκπαιδευτικός, MSc, PhD) Πιστοποιημένη επιμορφώτρια ενηλίκων, Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου
• Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης- Καθηγητής Σύμβουλος ΕΑΠ
• Γιάννης Ιερωνυμάκης, Εκπαιδευτικός (MSc, PhD) Εκπαιδευτικός/ερευνητής, Δ/ντης 1ου 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Πλακιά
• Άννα Σφακιανάκη, Φιλόλογος MSc, Υπ. Διδ. Παν/μίου Κρήτης

Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου

Συντονιστές του Συνεδρίου

• Δρ. Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (Msc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-ΕΑΠ), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Συντονίστρια Α (Πρόεδρος) Συνεδρίου
• Δρ. Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
• Δρ. Κατσαρού Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης, Συντονίστρια Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου

Επίτιμα Μέλη Ομάδας Δράσης

• Καπάκης Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Παπαδημητρίου Κώστας, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
• Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης
• Λαμπρινός Βασίλης, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης-Δήμαρχος Ηρακλείου
• Βουλγαράκης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
• Σημανδηράκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχης ΔΒΜ Περιφέρειας Κρήτης
• Κώτσογλου Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Επιχειρήσεων Caldera, Περιφερειακός Σύμβουλος
• Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων
• Μαρινάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Ρεθύμνου
• Αρμουτάκης, Γεώργιος, Δήμαρχος Φαιστού
• Ζερβός Αντώνης, Δήμαρχος Αγ. Νικολάου
• Καλαντζάκης Θεοδόσιος, Δήμαρχος Ιεράπετρας
• Πατεράκης Θεόδωρος, Δήμαρχος Σητείας
• Στεφανάκης Ιωάννης, Δήμαρχος Οροπεδίου
• Περράκη Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων
• Γεωργαλής Γεώργιος, Αντιδήμαρχος παιδείας – Δια βίου μάθησης, Δήμου Ρεθύμνου
• Βλαχάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος παιδείας – Δια βίου μάθησης – Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου
• Κοκκίνης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγ. Νικολάου
• Αδοντάκης Μανόλης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Χανίων
• Μαλανδράκης Γιάννης, Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων
• Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αποκορώνου Χανίων
• Σταθάκης Θόδωρος, Δήμαρχος Κισάμου Χανίων
• Χρηστάκης Μιχάλης, Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Διονύσου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης"
• Φραγκάκης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες (Msc)
• Ζομπανάκη Κατερίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Παιδείας-Απασχόλησης κι Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
• Κουνελάκης Στέλιος, Πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων
• Κωτσάκη Αμαλία, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
• Κουρής Γαβριήλ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά, Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.P.Adm
• Μπονατάκης Μιχάλης, Καρδιολόγος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για θέματα Περιβάλλοντος
• Στουρνάρας Αριστείδης, Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής
• Ζώτου Αθανασία, Υπεύθυνη Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
• Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
• Γεώργιος Τερζάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο)
• Γεώργιος Περικλειδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο)
• Εμμανουήλ Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο)
• Μηλιαράκης Μανόλης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
• Ζερβάκης Στέλιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
• Κοντογιάννης Ευστάθιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου
• Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου

Μέλη Ομάδας Δράσης

• Κώτσογλου Κυριάκος, Κλάδος-Ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Επιχειρήσεων Caldera, Περιφερειακός Σύμβουλος,
• Φλουρής Κωσταντίνος, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Περιφέρεια Κρήτης
• Λιάπη Μαριάνθη (MSc), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
• Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 5ου Δ. Σχ Αλικαρνασού
• Λάμπουρα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ.Σχ. Μύρτου Λασιθίου
• Δαβράδου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1Ο Δ. Σχ Μουρνιών, Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,
• Αργυρώ Μπενάκη, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου
• Βαρβαντάκη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός, (ΠΕ60. Υπ., Msc, 1ο Νηπ/γείο Μουρνιών), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Σταμπολάκη Βάνια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Βόλτσου Σοφία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Παπαδαντωνάκη Ευτυχία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μυλωνάκη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός (ΠΕ05, Msc, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μαστοράκη Έλενα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ρωμανιάς Γιάννης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Τσαλαπάκης Αντώνης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 1Ο Δ. Σχ Κισάμου), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Σκαράκη Γιάννα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Παπαδομαρκετάκη Ευγενία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Msc), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Θεοφάνους Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (Μουσικής, Μουσικό Σχολείο Β/θμια Εκπ/ση), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων), Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ
• Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, PhD, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ
• Μανωλικάκης Λεωνίδας, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μαχαιράς Περικλής, Εκπαιδευτικός, τ. Επιμορφωτής εκπαιδευτικών Μηχανικών και εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών στο Π.Ε.Κ. Κρήτης, τ. Διευθυντής Γυμνασίου Βάμου
• Ραμουτσάκη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός (PhD)-Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
• Τσίγκου Άννα, Σπουδές στην Εκπαίδευση/Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (Msc), Αντιπρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ
• Μαρκουλάκη Ρία, Μουσειοπαιδαγωγός, Ίδρυμα Ερευνών -Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Παζινού, Γραμματέας Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ
• Σπανάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (PHD) ΚΕΔΔΥ Ν. Ηρακλείου
• Χαριστού Στυλιανή, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Καλυβών, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Παγωνίδης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός, 4o Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ντούλια Αθηνά, Εκπαιδευτικός (PhD), Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ευαγγελία Γκένιου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70, MSc)
• Γιαννουλάκη Αθηνά, Προϊσταμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Χαλιούλια Σταματία, (ΠΕ 20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Χαλιούλια Ελένη, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Δοξάκη Ευτυχία, (Εκπαιδευτικός Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
• Zουριδάκη Ιωάννα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Hotelier, Eκπαίδευση-Κατάρτιση στα ‘Τουριστικά Επαγγέλματα’
• Μαρτίνου Σωτηρία, Πιστοποιημένη επιμορφώτρια ενηλίκων, Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου
• Κανδαράκης Γεώργιος, (Εκπαιδευτικός Π70), 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Μαυροκεφαλίδου Ελένη, Μηχανικός Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Βανδουλάκη Μάρθα, Xημικός, ΑΜΚΚΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Τομέας Υγεία), Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Θυμάκης Παρασκευάς, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης ΠΕ61, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Ζωιδάκη Ελίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60.50, Νηπιαγωγός, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Κοκογιαννάκης Λευτέρης, Σπουδαστής Δ.ΙΕΚ Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ
• Σινιοράκη Γεωργία, Μαθήτρια 4ου Λυκείου Χανίων
• Παπαηλιάκη Χριστίνα, Μαθήτρια 4ου Λυκείου Χανίων
• Καβαζίδου Ελένη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, Μέλος ΕΔΕΕΚ

Πληροφορίες

Για απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@cretaadulteduc.gr (Γραμματεία ΕΔΕΕΚ), καθώς και στους:
• Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Πρόεδρος-Συντονίστρια Α του Συνεδρίου (Tel.: 6972669166, e-mail: xterezaki@gmail.com).
• Δρ. Ελένη Κατσαρού, Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), Συντονίστρια Β-Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου (Katsarou@uoc.gr )
• Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Επικ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΡΧΜΗΧ), Συντονιστής Β- Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου (kugrinis@gmail.com )
Επίσης στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: http://cretaadulteduc.gr/blog & https://www.cretaadulteduc.gr, https://el-gr.facebook.com/edeekr?fref=nf