ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΟΝΤΑ: βουνό, κοιλάδα, θάλασσα & πόλη"- α ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΡΗΝΕΣ»

Πρόκειται για υπο-Έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήνες: Ένα Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Μονοπάτι Ζωής» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της συνθετικής ικανότητας των επιμορφούμενων - στελεχών του τόπου, αφού καλούνται να εφαρμόσουν όλα όσα έμαθαν μέχρι τώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘ΚΡΗΝΕΣ’.
Τα στελέχη καλούνται να αξιοποιήσουν στην πράξη κατά τη φάση αυτή της βιωματικής τους μάθησης τον «συμμετοχικό σχεδιασμό», την «επίλυση της σύγκρουσης», τη «λήψη της απόφασης», τον «επιμερισμό του έργου», την «ανάληψη πρωτοβουλίας-σχέδιο δράσης» , την «εκπαίδευση των αξιών» και την «δημοκρατική αγωγή του πολίτη», προκειμένου να διοργανώσουν το δικό τους τοπικό φεστιβάλ για να παρουσιάσουν μέρος από το έργο τους αλλά και για να αποκαλύψουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των ατόμων της δημοτικής τους ενότητας.
Κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Πλατανιά καλείται τώρα να υπερασπιστεί τις αποφάσεις των πολιτών της (να δείξει δηλαδή έμπρακτα τη συναίνεσή της μετά τη διαβούλευση) στην ανάδειξη του χωριού-οικοδεσπότη (host), το μνημείο-Κρήνη του οποίου έχει ψηφιστεί ως το πλέον αντιπροσωπευτικό για ‘τοπόσημο’ της περιοχής. Για την ανάδειξη της Κρήνης αυτού του χωριού καλούνται τώρα να συνεργαστούν και οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά των δημοτικών ενοτήτων, αφενός μεν για να στηρίξουν την απόφασή τους, αφετέρου δε για να ισχυροποιήσουν τον φάκελο υποψηφιότητας της δημοτικής ενότητάς τους προς την Δημοτική Αρχή (προσομοίωση).
Η δράση των δημοτικών ενοτήτων δεν είναι στατική ούτε απομονωμένη, αλλά δυναμική και διαδραστική, και για το λόγο αυτό οι πολίτες κάθε δημοτικής ενότητας προσκαλούν τους πολίτες των λοιπών τριών ενοτήτων στο Φεστιβάλ του «χωριού-τοποσήμου-οικοδεσπότη» για να παρακολουθήσουν τον μέχρι τότε κοινοτικό σχεδιασμό από τους ιδίους, όμως και για να ζητήσουν τις δικές τους απόψεις σε ζητήματα που τους προβληματίζουν ή για αποφάσεις τις οποίες θεωρούν αβέβαιες ή αδύναμες. Μέσω της εκπαιδευτικής αυτής τεχνικής της εκπαίδευσης σε κύκλο (rotation εξασφαλίζεται μια ολιστική θεώρηση των ζητημάτων που επιτρέπει σε όλους το να ξεναγήσουν στο έργο τους, όμως και το να ξεναγηθούν στο έργο των άλλων. Αποκτούν έτσι με τρόπο ενδιαφέροντα και πρακτικό την ικανότητα διαμοίρασης της γνώσης, της προσωπικής εμπειρίας και της μεγάλης εικόνας του έργου-Σχεδίου Δράσης «Κρήνες».
Είναι η στιγμή που η συνειδητοποίηση και η προσωπική ευθύνη παραλαμβάνουν την θέση τους από την μέχρι τότε άγνοια και αδράνεια… Είναι η στιγμή της λήψης απόφασης για «αλλαγή»…!

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ
• Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων ύδρευσης, καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης δράσης στην ενεργό πολιτειότητα και στην πολιτιστική δημιουργία.
• Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω της πίεσης που ασκούν οι πολίτες των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη και τη σύγχρονη χρήση των μνημείων-Κρηνών, κάποια από τα οποία δύναται να υπηρετήσουν ακόμη και στις μέρες μας το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, άλλα ωστόσο έχουν ρημάξει – στερέψει, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα το ‘στέρεμα’ της ενεργητικής συμμετοχής και της ανάληψης της ευθύνης στην επίλυση των τοπικών ζητημάτων.
• Η ανάδειξη μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Συμμετοχικού Διαλόγου- Σχεδιασμού της αναγκαιότητας σύζευξης του αγροτικού με το αστικό τοπίο μέσω ‘θεματικών δικτύων τοποσήμων’ (περιβαλλοντικών-πολιτιστικών-κοινωνικών), ιδιαίτερα δε όταν σε πολλούς Καλλικρατικούς δήμους δεν υπάρχει πλέον αστικό κέντρο, γεγονός με απτά αρνητικά αποτελέσματα τόσο στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών (τα κοινωνικά φαινόμενα) αλλά και στην έλλειψη ταυτότητας των νέων χώρων κατοίκησης. Έλλειψη ταυτότητας λοιπόν σε όρους φυσικού αλλά και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ)

Ενότητα Κολυμβαρίου 21/4/18
Ενότητα Πλατανιά 22/4/18
Ενότητα Βουκολιών 27/4/18
Ενότητα Μουσούρων 28/4/18

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ-ΤΟΠΟΣΗΜΑ

Ώρα Έναρξης: 18.00

Καλώς να ρθείτε!!!