Πρόγραμμα «ΚΡΗΝΕΣ…ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2019»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΝΕΣ: ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ». «ΚΡΗΝΕΣ…ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2019»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι εκπαιδευτικοί για όσους δεν το ξέρουν, εργάζονται σκληρά. Ωστόσο το πολυεπίπεδο του ρόλου τους, η ολοένα απαιτητικότερη διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία και οι προσδοκίες γονέων που βάσει των εμπειριών τους υπερεκτιμούν τα «βασικά» αντικείμενα υποτιμώντας ως «δευτερεύοντα» άλλα (καθώς κι αθέατες κοινωνικές και συναισθηματικές παραμέτρους της επικοινωνίας-μάθησης που οι εκπαιδευτικοί καλά γνωρίζουν), έχουν ως αποτέλεσμα την αποσπασματική, συχνά δίχως πλάνο επιλογή από τους εκπαιδευτικούς ποιοτικών ερεθισμάτων εκπαίδευσης, εξίσου σημαντικών για την ισόρροπη ψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, των ιδίων και της Σχολικής Κοινότητας ως Μανθάνοντας Οργανισμός.
Σημαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, σχέδια εργασίας που ενέχουν ποικίλες ενεργητικές κι εναλλακτικές τεχνικές (εκπαιδευτικές επισκέψεις-οι προσκλήσεις ειδικών στην τάξη, παιχνίδια ρόλων, επίλυση προβλήματος προσομοίωση κλπ) ‘αναγκαστικά’ παραμελούνται κι ας προάγουν το βίωμα, την κριτική και δημιουργική σκέψη, τη χαρά και την ικανοποίηση. Καταδικάζονται έτσι τα άτομα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε μία παθητική και τραπεζική αντίληψη για την εκπαίδευση … Κι αν κάποιος τολμήσει να εφαρμόσει την εναλλακτική παιδαγωγική τότε κρίνεται αυστηρά από συναδέλφους και γονείς ότι «το παίζει κάποιος», «δεν κάνει μάθημα» και στην καλύτερη περίπτωση αντιμετωπίζεται ως «ο ρομαντικά γραφικός» της εκπαίδευσης. Τα παραπάνω οδηγούν στην απογοήτευση των εκπαιδευτικών και την σταδιακή απεμπλοκή τους από «δημιουργικά ασαφείς-μη υποχρεωτικές » πρωτοβουλίες για να σταματήσουν να «πληρώνουν το όποιο κόστος». Την ίδια στιγμή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμη και στις μέρες, μας εμμένει να απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς οτιδήποτε δημιουργικό δομείται-ελέγχεται τόσο ορθολογικά ασφυκτικά σε προκαθορισμένα γραφειοκρατικά πρότυπα που η όποια αυθόρμητη και δημιουργική έκφανση να αδυνατεί να ενταχθεί σε τέτοιες πειθαρχίες….γι αυτό κι απέχει απ’ αυτές!
Ακριβώς γιατί τα αληθινά και συνεπώς όμορφα πράγματα, όταν συμβαίνουν, στηρίζονται στο αυθόρμητο, στο τυχαίο, κυριαρχεί σε αυτά η έκ-πληξη, κατά την συ(ν)κινησιακή πράξη παίρνουν μέρος ο νους, η ψυχή και το σώμα, το ‘όλον’ δηλαδή των προσωπικοτήτων ανηλίκων κι ανηλίκων, γι αυτόν ακριβώς το λόγο η απόλυτη γραφειοκρατική και πρότερη σε συγκεκριμένων δυνατοτήτων φόρμες-δήλωση προγραμμάτων είναι ανώφελη…Οι εκπαιδευτικοί αγκυλώνονται, δεν λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια τους και των μαθητών τους, αποχυμώνουν την διδακτικο-μαθησιακή-επικοινωνιακή διαδικασία και αδυνατούν να έρθουν σε επαφή καταρχάς με την δική τους ψυχή, ως δημιουργών, πόσο δε μάλλον με την ψυχή των παιδιών ετούτης της εποχής. Παιδιών που καθημερινά κατακλύζονται από πλήθος μηνυμάτων (εικόνας, ήχου, e-πληροφορίας κι επικοινωνίας) πολύ πιο ελκυστικών γι’ αυτά από τον άχρωμο (μονο)λόγο του Δασκάλου ή του Σχολείου … Αλλά και παιδιών που το τραύμα της ψυχής τους ούτε που τους επιτρέπει να εμπλακούν σε μια ‘δήθεν’ αντίληψη για τη διδασκαλία, αποζητώντας μια ουσιαστική ματιά που νομιμοποιεί και προάγει με ίσους όρους και τις δικές τους εμπειρίες ως πολιτισμικό κεφάλαιο του Σχολείου, εξίσου σημαντικό για να μοιραστεί στα άλλα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς τους στην καθημερινή σχολική ζωή και πρακτική...
Στο παραπάνω πλαίσιο ευθύνης μας, του να δημιουργήσουμε οι εκπαιδευτικοί ένα αντίμετρο απέναντι στην αποξένωση από τον εαυτό και τους άλλους, του να αξιοποιήσουμε τις τρεις γενιές σε μια οικογένεια, του να γεφυρώσουμε την οικογένεια και με το Σχολείο για να συνδεθούν νοήματα και συναισθήματα, του να αναδείξουμε Διαδρομές Ζωής όπως ακριβώς τις διαδρομές του νερού που μας δροσίζει και μας δίνει ζωή, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το «Πρόγραμμα ΚΡΗΝΕΣ: Διαδρομές νερού…Διαδρομές ζωής». Ένα χαλαρό και ημιδομημένο πλαίσιο προσωπικής δράσης κι εμπειρίας όπου με τρόπο φυσικό κι αβίαστα εκφράζεται το συναίσθημα, «νομιμοποιείται» η εναλλακτική προσέγγιση, η βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, απελευθερώνεται η δύναμη της Τέχνης, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού και γεννιόνται οι στιγμές της Ανθρώπινης Έκφρασης και ΣυνΔημιουργίας…
Εάν οι εκπαιδευτικοί οδηγηθούν με την ελάχιστη καθοδήγηση-δόμηση στο να συνεργαστούν, να μοιραστούν σκέψεις κι εμπειρίες, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού με τους συναδέλφους τους και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους, των μαθητών και των γονιών τους, σε ένα σαφές, ασφαλές, ημιδομημένο πεδίο δράσης με χαλαρούς ρυθμούς, με έμφαση στην ατομική πρωτοβουλία και στην ποιότητα όχι στην βαθμοθηρία, προσανατολισμένο όσο πρέπει στο αποτέλεσμα, όμως κι όσο χρειάζεται στη Σχέση (Διαδικασία), ίσως τότε να κάναμε λόγο για ένα περισσότερο Ευτυχισμένο και Ψυχικά Ανθεκτικό Σχολείο ολιστικά. Όπως επίσης για λιγότερο εξουθενωμένους ή και αδιάφορους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές …
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΝΕΣ»
Στην παραπάνω προβληματική, όμως και στην επιτακτικότητα της θεσμικής απαίτησης για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την έννοια της εμπλοκής της κοινωνίας στο σχολείο (Γονέων και Δήμου) και της συνέργειας-συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών απαντά η βιωμένη εμπειρία και η αγάπη όσων εκπαιδευτικών μέχρι στιγμής ταξιδεύουν με το Πρόγραμμα ΚΡΗΝΕΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διαδρομές Νερού Διαδρομές Ζωής» δίνοντάς τους την ελευθερία και τη δυνατότητα να Ονειρευτούν εκ νέου «για» και «με» πολλούς άλλους ….
Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΝΕΣ» είναι ένα Εθελοντικό Πρόγραμμα Κοινωνικο-Πολιτισμικής Εμψύχωσης-Ενδυνάμωσης Πολιτών (εδώ Εκπαιδευτικών) ως Στελεχών-‘Φορέων Αλλαγής’. Υλοποιείται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Πλατανιά ως πρόγραμμα άτυπης γενικής ενήλικης εκπαίδευσης και είναι εστιασμένο στα δεδομένα των ανθρώπων και του τόπου τους.
Στην πόλη των Χανίων το «ΚΡΗΝΕΣ» θα τεθεί σε εφαρμογή πρώτη φορά στην ενήλικη εκπαιδευτική κοινότητα από το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ), ενώ τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά του, υπό μορφή καταληκτικού γεγονότος θα παρουσιαστούν ως ‘Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ’ στην Πόλη με την ολοκλήρωση του α κύκλου δράσης του σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων κι άλλους φορείς.

«ΚΡΗΝΕΣ» ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Η Αναγκαιότητα στη Σχολική Μονάδα
λόγω …
• του χρόνου που τρέχει και ποτέ δεν σταματά, ούτε για καλημέρα,
• της ανωνυμίας παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών της διπλανής πόρτας ,
• της απέλπιδας προσπάθειας να μην βουλιάξει ‘η βάρκα’ όσων δεν ξέρουν να «κολυμπούν» στην οικογένεια, στην τάξη, στο Σχολείο, στην Γειτονιά,
• της έλλειψης υποστήριξης-ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και λήψη απόφασης σε κρίσιμα ζητήματα
• του φόβου μιας ανορθολογικής κρίσης ενός ημι-επαγγελματικού (όπως λέγεται) κλάδου επαγγελματιών
• της ανάγκης του να νιώσουν οι άνθρωποι κοντά και ασφαλείς
• της αξιοπρέπειας που διαθέτουν οι σκληρά εργαζόμενοι συχνά λάτρεις των παιδιών και της δουλειάς τους
• της κρισιμότητας σήμερα περισσότερο από ποτέ γονείς, παιδιά κι εκπαιδευτικοί να σταθούν μαζί κι από κοντά για να ‘μυρίσουν τα λουλούδια’ πριν εκείνα μαραθούν …
• της αυθύπαρκτης ικανότητας-δυνατότητας όλων (μικρών και μεγάλων) να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία – δράση και να καταστρώνουν σχέδια για ό,τι αγάπησαν ή νοιάστηκαν και βρίσκεται σε κρίση-απειλή
• της ανάγκης να χαμογελάσουν αυθόρμητα και να νιώσουν όλοι καλά, με τον εαυτό τους και τους άλλους
• της κρισιμότητας επίτευξης των στόχων και των οραμάτων μέσω της συνέργειας, του ποιοτικού αποτελέσματος, μέσα από τη διαρκή αναζήτηση, την πειθαρχία την προσωπική (κι ελεύθερη),
• της σπουδαιότητας του ανοίγματος εγκαίρως οριζόντων ‘μικρών’’ και εν δυνάμει ενηλίκων, για ένα βιώσιμο αύριο …και τέλος
• λόγω του ανυπέρβλητου πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου του τόπου μας στο πέρασμα των χρόνων

 Πληθυσμός Στόχος: Το Πρόγραμμα απευθύνεται -προς το παρόν- σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων

 Το «πού» και το «τι» της Εναρκτήριας Συνάντησης
Οι Εκπαιδευτικοί του Νομού μας ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ σε μεταξύ τους συνεργασία για τη δημιουργία του 1ου Εκπαιδευτικού Φεστιβάλ «ΚΡΗΝΕΣ: ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2019». Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε επίπεδο Σχολικών Κοινοτήτων, δυνητικά, και το Σχέδιο Εργασίας του Φεστιβάλ, καθώς επίσης η φιλοσοφία και οι στόχοι του θα παρουσιαστούν από τον Συντονιστή Φορέα (ΕΔΕΕΚ) στην Εναρκτήρια Συνάντηση την προσεχή Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19.00-20.30 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

 Προσέγγιση-Μεθοδολογία: Το Πρόγραμμα δομείται βάσει των αρχών και των πρακτικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αξιοποιεί την μεθοδολογία των Σχεδίων Εργασίας (Projects) οι οποίοι, ήδη, από την αρχική προσέλευσή τους θα κληθούν να αποφασίσουν υπεύθυνα την πορεία της δικής τους διαδρομής …

 Διάρκεια Προγράμματος: Επτά (7) μήνες

 Τίτλος Επιμόρφωσης: Βεβαίωση Συμμετοχής Επιμορφούμενων (Δικτύωση & Εκπαίδευση Ενηλίκων) 50 ώρες, Είσοδος Ελεύθερη: Μοναδική απαίτηση ένα ειλικρινές Χαμόγελο