ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη-Προνόμια των μελών Μέλη του ΕΔΕΕ.Κ μπορούν να γίνουν όσοι και όσες ενδιαφέρονται για την ενήλικη εκπαίδευση (Ανθρωπιστική-Ενεργητική-Εναλλακτική) και την προσωπική ανάπτυξη, σ’ ολόκληρο το βίο (Διά Βίου).  Τα μέλη του Επισττημονικού Δικτύου έχουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια:  Λαμβάνουν κατ’ οίκον ενημέρωση σχετικά με το επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα»  έχουν αποκλειστική πρόσβαση με κωδικό (password) στο συνεχώς ανανεωνόμενο δικτυακό τόπο  Παρακολουθούν δωρεάν συγκεκριμένες ημερίδες και εργαστήρια