ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ. ΕΔΕΕΚ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΣΤΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ : ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ" [SNAEC/ PROJECT "HESTIA/LOCALITY IN ACTION : Α LEARNING COMMUNITY - Α COMΜUNITY OF PRACTICE"]

Κρήτη-Χανιά, άνοιξη 2009

 H δημιουργία ενός δικτύου -"εστίας/κοινότητας", καταρχήν, χώρου συνάντησης-επικοινωνίας, χώρου μάθησης κι εκπαίδευσης, πεδίο προβληματισμού-διερεύνησης, ταυτόχρονα, εδάφους έκφρασης-δημιουργίας, μα και ουσιαστικής παρέμβασης-δράσης-αλλαγής, καταστάσεων που πλέον δεν συν-κινούν, πιθανά, να αφορά καθέναν και καθεμιά από εμάς, για τους δικούς μας, προσωπικούς λόγους σε πρώτη φάση. Αποσαφηνίζεται, δηλαδή, εξ αρχής, ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου δικτύου δεν είναι άσχετη από τις ανάγκες μιας πυρηνικής ομάδας ανθρώπων-συμπολιτών-συνεργατών (εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτικών), μα πάνω απ’ όλα φίλων, που, υπόρρητα, αποφάσισαν να παραμείνουν μαζί και ν' αντιμετωπίσουν, συνθετικά, στο πλαίσιο της "Ομάδας Αυτομόρφωσης", την καθημερινότητά τους στο επάγγελμα και σε ορισμένες εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως επιστημονικό πεδίο, εξ ορισμού βασισμένο στις αρχές του Ανθρωπισμού, παράλληλα με τη νομιμοποίηση που μας προσέφερε για την αξιοποίηση των εμπειριών και των συναισθημάτων στο χώρο της εργασίας μας και στον τρόπο της δουλειάς μας, απετέλεσε για μας μια ιδανική ευκαιρία για «Σχέση»-«Προσωπική ανάπτυξη», καθώς, επίσης, «Πρόσκληση-Πρόκληση» σ' ένα νέο, σχετικά για τη χώρα μας, πεδίο, στο οποίο θα είχαμε την ευκαιρία να παρέμβουμε με τη δική μας σφραγίδα. Συνειδητοποιώντας, επιπλέον, ότι η κοινωνία και ο τρόπος που αυτή οργανώνεται στην εποχή μας, αλλάζει ραγδαία, αντιληφθήκαμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα μέλη, στην εκάστοτε τοπική κοινότητα, να γνωρίζουν πως τα προβλήματά τους (οικονομικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά) δεν είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο, αλλά συνδέονται, στενά, μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό συμφωνήσαμε ότι οι συνεργασίες, που θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε μια συμμετοχική κουλτούρα, στο πλαίσιο νέων δομών και κοινών αξιών, είναι σημαντικές. Στο παραπάνω πλαίσιο, εάν η ομάδα μας-"ΕΣΤΙΑ-ΔΡΑΣΗΣ", πρώτη, καταφέρει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα ιδρυτικά της μέλη και καταστεί ικανή να επεξεργαστεί τον πλούτο και την ποικιλότητα των εμπειριών τους, παράλληλα με την ανάπτυξή της, ως "Ομάδα-Εστία", θα έχει καταφέρει ένα δυναμικό χτύπημα στην κοινωνική απάθεια. Ταυτόχρονα θα έχει συμβάλλει στη δημιουργία των Πολιτών, του Πολιτισμού και της Πολιτικής της Πόλης που "συνεργάζεται" και "νοιάζεται" και "φροντίζει" και "μαθαίνει" και "δημιουργεί", αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αντιστοιχεί ... Για να ακουστεί ρεαλιστικότερη η τελευταία πρόταση, υπογραμμίζουμε ότι η όποια ανάπτυξη (προσωπική, κοινωνική ή πολιτισμική), ενισχύει τη συνοχή της τοπικής κοινότητας (Δια Βίου Μάθηση). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, στο παραπάνω πλαίσιο, αποτελεί ένα καταπληκτικό «εργαλείο». «Εκπαίδευση» και «Πολιτισμός» είναι, εξάλλου, δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους!!! Το γνωρίζουμε, πια, καλά, εμείς οι εκπαιδευτές ενηλίκων-εκπαιδευτικοί ... Σας περιμένουμε …

Χρύσα Γ. Τερεζάκη