ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΔΒΜ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΚΕ.ΔΒΜ.ΕΚ.ΕΝ που υπάγεται στη Γενική γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπ.Ε.Π.Θ., έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου:
«Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης».
Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανέθεσε την υλοποίηση του Έργου στο υπαγόμενο σε αυτήν Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
Θεματικά πεδία των προγραμμάτων:
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών εκπαιδευτών
-          Επιμόρφωση εισαγωγική στο υπομητρώο
-          Εκπαίδευση εκπαιδευτών
-          Επιμόρφωση στελεχών διεύθυνσης
-          Επιμόρφωση στελεχών διασφάλισης ποιότητας
-          Επιμόρφωσης στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
-          Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην ειδική αγωγή
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών ΣΔΕ
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών διεύθυνσης στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης και Ευρωπαϊκά προγράμματα
-          Ενδο-δομική επιμόρφωση
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών στις εξελίξεις της τεχνολογίας ανά τομέα ειδικοτήτων
-          Επιμόρφωση εκπαιδευτών στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων καις την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων (25 ωρών), οι εκπαιδευόμενοι  αποκτούν Πιστοποιητικό Δια Βίου Επιμόρφωσης και μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων (100 ωρών), οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, (Ν. 3369/2005).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως και σε επίπεδο περιφερειών ανά την Ελλάδα, (οργανώνονται από τα 16 περιφερειακά στελέχη του ΚΕ.ΔΒΜ.ΕΚ.ΕΝ).  
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα παρακαλούνται να στείλουν e-mail στην κα Ειρήνη Σωπασή, Περιφερειακό Στέλεχος Κρήτης  στο Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης» στην ηλεκτρονική διεύθυνση irinisopasi@gmail.com με τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, ειδικότητα (π.χ. οικονομολόγος), πόλη κατοικίας (π.χ. Χανιά), τηλέφωνο επικοινωνίας και email.
Όταν ξεκινήσουν τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό email προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στα Προγράμματα.