«Αρχαίο δράμα: σύγχρονες προσεγγίσεις & εκπαίδευση»

Διεθνές Συμπόσιο Αθήνα, 26-30 Μαρτίου 2010   Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Ινστιτούτο Goethe Αθήνας, το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθήνας, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α., το Σπίτι της Κύπρου, το Ολλανδικό Ινστιτούτο και άλλους εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, διοργανώνει διεθνές συμπόσιο με τίτλο   «Αρχαίο δράμα: σύγχρονες προσεγγίσεις & εκπαίδευση»   στις 26-30 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα.   Το συμπόσιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, καλλιτέχνες, θεατρολόγους, φοιτητές και γενικότερα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση. Το συμπόσιο περιλαμβάνει εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια.