ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το portal του "Μείζονος  Προγράμματος Επιμόρφωσης"

Η διεύθυνση της πύλης είναι www.epimorfosi.edu.gr

Από την πύλη αυτή μπορείτε να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Αναμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για την βελτίωση της
προσπάθειας

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Αναστασιάδης
Αντιπρόεδρος Π.Ι
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης