ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΒΜ

Προκυρήχτηκαν οι θέσεις διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος στην παρακάτω ιστοσελίδα:

 

http://www.gslll.edu.gr/attachments/382_Pro_dief_30610.pdf