ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) συνδιοργανώνουν στις 4 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Σάββατο 10.00-14.00 στα Χανιά (αίθουσα ……………….)

Βιωματικό Εργαστήριο
με θέμα:
Ο στοχασμός στην εκπαίδευση και η μάθηση στους οργανισμούς: η προσέγγιση των D.A. Schön και C. Argyris.

Το εργαστήριο λειτουργεί αυτοτελώς ή μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα προετοιμασίας με αφορμή τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μετασχηματίζουσας Μάθηση που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Αθήνα, στις 28 και 29 Μαΐου 2011 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συντονίστρια: Πιέρα Λευθεριώτου,
Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης - Υποψήφια Διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στο θέμα του σεμιναρίου μπορούν να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό ιδεών, πολιτισμική πολυμορφία, καταιγισμό πληροφοριών και ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ο εκπαιδευτικός -αλλά και κάθε «επαγγελματίας»- βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλών ειδών προ(σ)κλήσεις και αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου τους. Ο κριτικός στοχασμός μπορεί να γίνει «πυξίδα», αρωγός στη δύσκολη πορεία τους, που θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την πρακτική τους εμπειρία ως πηγή ανατροφοδότησης, σε μια διαλεκτική σχέση μεταξύ θεωρίας και δράσης.

Ποιος είναι λοιπόν ο «στοχαζόμενος επαγγελματίας»; Πώς μπορεί να αναλύει και να κατανοεί την πρακτική του, αλλά και το θεωρητικό της υπόβαθρο; Κατά πόσο η καθημερινή του πρακτική συνάδει με τις θεωρίες που ενστερνίζεται; Τι σημαίνει «οργανισμός μάθησης», πώς λειτουργεί και πώς πραγματώνεται;

Στο σεμινάριο θα προσεγγίσουμε την έννοια του στοχασμού στην εκπαίδευση και τη μάθηση στους οργανισμούς, μέσα από το έργο των Argyris και Schön. Θα έχουμε την ευκαιρία, μέσα από ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες και διάλογο, να αναζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ανταλλάξουμε, να…στοχαστούμε!

Επικοινωνία: κ. Ζερβουδάκη Ελένη 6947401781 (18.00-21.00 καθημερινά ) & info@cretaadulteduc.gr
Προεγγραφές για συμμετοχή: Δηλώσεις συμμετοχής μόνο με προπληρωμή έως 2/12

(θέσεις για 20 άτομα)

10 Ε για τα μέλη του ΕΔΕΕΚ και 15 για τα μη μέλη