ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΚΕΔΒΜΑΠ) 2010-2011‏‏ ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δελτίου Τύπου

Έναρξη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων για τα 78 τμήματα μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2010 - 2011 για το ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ

Στις 3 Δεκεμβρίου 2010 ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων για τα 78 τμήματα μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2010 - 2011 των Πράξεων "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)- ΑΠ 7, 8, 9" που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013". Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms/. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι στις 10 Ιανουαρίου 2011.

Στην συμπληρωματικό κόμβο Χανίων υλοποιούνται 3 τμήματα μάθησης των κάτωθι εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.:

1) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (250 ωρών)
2) Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις (250 ωρών)
3) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (250 ωρών)

Οι διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης είναι τριάντα (30) σε κάθε τμήμα μάθησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκπαιδευομένων υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης γίνεται δημόσια και ανοιχτή κλήρωση.

Πληροφορίες:
Το Περιφερειακό Στέλεχος ΚΕΔΒΜΑΠ
Παϊζάκης Παναγιώτης
ΚΕΕ Χανίων, Κριάρη 40, 1ος όροφος
Τηλ.:28210-75045