ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π. Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ A & Β

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων (http://www.pi-schools.gr/ekp_praktiki/) για τους επιμορφωτές A & Β στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιπλέον σας γνωστοποιούμε ότι οι προσκήσεις υποβολής των αιτήσεων ενδιαφέροντος έχουν καταληκτικές ημερομηνίες την 4/01/2010 για τους επιμορφωτές Β και την 20/01/2011 για τους επιμορφωτές Α και τους εμπειρογνώμονες σχετικά με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Για διευκόλυνσή σας σας παραπέμπουμε στον ακόλουθο δικτυακό χώρο: www.epimorfosi.edu.gr